Podziękowania

Na samym początku chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu nauczycielowi fizyki, profesorowi Stanisławowi Lipińskiemu za zorganizowanie drużyny, opiekę nad nią, motywację, poświęcony czas oraz bardzo cenne uwagi w czasie przygotowań.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Fundacji Pro Bono Poloniae, która sponsorowała wyjazd drużyny do Odessy.

Serdeczne podziękowania należą się również Fundacji Polska 3000, która sponsorowała wyjazd grupy obserwatorów do Odessy, dzięki czemu byliśmy na zawodach międzynarodowych w pełnym składzie.

Chcielibyśmy również podziękować szkole, dyrekcji oraz nauczycielom za życzliwość i umożliwienie pracy.

Gorące podziękowania należą się również wszystkim tym, którzy swoją pomocą przyczynili się do naszego sukcesu:

 • Dr Jan Grabski
 • Jakub Jędrzejewski,
 • Dr Piotr Kossacki,
 • Dr Mieczysław Litwińczyk

Dziękujemy również wszystkim za cenne uwagi i poświęcony czas:

 • Wiktor Adamkiewicz,
 • Henryk Arodz,
 • Prof. Marcia Baker (University of Washington),
 • Dr Jewel Barlow,
 • Grzegorz Biczel,
 • Prof. Ryszard Błażejewski,
 • Prof. Craig Bohren (University of Pennsylvania),
 • Tomek Czekala,
 • Gogdan Czyż,
 • Andrzej Czyżewski,
 • Andrzej Dobrucki,
 • Ludwik Dobrzyński,
 • Prof. Piotr Flatau,
 • David Griffeath,
 • Prof. Henryk Gurgul (Uniwersytet Szczeciński),
 • Dr hab. Bohdan Grządkowski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Grzegorz Kamiński,
 • Aleksandra Klimczak,
 • Prof. Maciej Kolwas (Instytut Fizyki PAN),
 • Jacek Konieczny,
 • Zbigniew Kulka,
 • Bogumił Linde,
 • Rufin Makarewicz,
 • Prof. Szymon Malinowski (Uniwersytet Warszawski),
 • Dr Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie),
 • Prof. Kai Nagel (Eigenössische Technische Hochschule Züruch),
 • Ryszard Panuszka,
 • Karl Petty (University of Berkeley),
 • Tadeusz Sobczyk,
 • Prof. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej),
 • Dr Peter Wagner (Institut für Verkehrsforsehung),
 • Joachim Wahle (Universität in Duisburg),
 • Mirek Wojtowicz,
 • Andrzej Wolny,
 • Gwido Zlatkes,
 • Dr hab. Aleksander Żarnecki (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)