Skład Polskiej drużyny narodowej na XVI Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Opiekun drużyny:

prof. Stanisław Lipiński - kafka@staszic.waw.pl

Skład reprezentacji:

Magdalena Sowińska (3F) - kapitan
Jacek Bobiński (1C)
Tomasz Czekala (3D)
Andrzej Nowojewski (XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika)
Piotr Podziemski (1C)

Grupa obserwatorów:

Paweł Stankowski
Marcin Nowakowski (II LO im. Stefana Batorego)
Janek Urbański (II LO im. Stefana Batorego)

Koło filmowe, które nagrywało finał międzynarodowy:

Agnieszka Budek
Jan Aleksander Gutt
Marek Szyprowski
Maciej Sawicki

Cała drużyna wraz z obserwatorami i sędziami z Polski:
Cała drużyna

W pierwszym rzędzie od lewej: sędzia dr Wojciech Dindorf, Marcin Nowakowski, Andrzej Nowojewski, Magdalena Sowińska, opiekun drużyny mgr Stanisław Lipiński, Agnieszka Budek z Jankiem Guttem oraz Maciej Sawicki. W drugim rzędzie od lewej: Tomasz Czekala, Piotr Podziemski, sędzia prof. Maciej Kolwas, Jan Urbańki (bardziej z przodu), Paweł Stankowski oraz Jacek Bobiński. Brakuje jedynie autora tej strony, Marka Szyprowskiego, który zrobił to zdjęcie.

Koło Filmowe na jednym z mostów w Uppsali:
Koło Filmowe

Od lewej stoją: Maciej Sawicki, Marek Szyprowski, Agnieszka Budek oraz Janek Gutt.