Podziękowania

Na samym początku chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu nauczycielowi fizyki, profesorowi Stanisławowi Lipińskiemu za zorganizowanie drużyny, opiekę nad nią, motywację, poświęcony czas i serce oraz bardzo cenne uwagi w czasie przygotowań.

Również chcielibyśmy serdecznie podziękować organizacjom, które umożliwiły wyjazd do Brisbane całej drużyny:

 • Pan Prezydent Warszawy Lech Kaczyński,
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne,
 • Fundacja Pro Bono Poloniae,
 • Fundacja Polska 3000,
 • Komitet Rodzicielski przy XIV LO im. Stanisława Staszica.

Chcielibyśmy również podziękować szkole, dyrekcji oraz nauczycielom za życzliwość i umożliwienie pracy.

Ogromne podziękowania należą się także niżej wymienionym osobom za ich pomoc materialną, merytoryczną i poświęcony czas:

 • dr Jan Grabski, Wydział Fizyki, PW
 • dr Piotr Kossacki, Wydział Fizyki, UW
 • prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Instytut Akustyki UAM
 • dr Jacek Konieczny, Instytut Akustyki UAM
 • dr inż. Tomasz Wiśniewski, Instytut Techniki Cieplnej, PW
 • prof. dr hab. Marcin Leonowicz, PW
 • dr Jerzy Latuch, Wydział Inżynierii Materiałowej, PW
 • mgr Robert Brzozowski, Wydział Fizyki, PW
 • dr Daniel C. Hong, Univeristy of Chicago
 • dr Stefan Luding, Stuttgart Universitaet
 • dr Peter King, University of Nottingham
 • dr Sidney Nagel, University of Chicago
 • dr Sung Joon Moon, University of Princeton
 • dr Anthony Rosato, New Jersey Institute of Technology
 • prof. Martin Olsson, University of Wisconsin
 • prof. Kirk T. McDonald, University of Princeton
 • mgr Anna Mazurkiewicz ,V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
 • Grzegorz Wieczorek i Marian Siwiak -Instytut biochemii i biofizyki PAN
 • Scott Prahl, Oregon Medical Laser Center     
 • Christophe Clanet, Institut de Recherche sur les Phénomenes Hors Équilibre
 • in Marseille, France
 • dr Marek Mitosek, Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Kuśmierczyk, V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
 • Gwido Zlatkes

Uczniowie i absolwenci:

 • Karolina Kocko
 • Natalia Laskowska
 • Anna Sara Zlatkes
 • Ludmiła Buller
 • Janek Gutt
 • Paweł Stankowski
 • Marek Szyprowski
 • Jacek Wołkowicz
 • Tomek Wołkowicz
 • Robert Żak
 • Andrzej Hryczuk
 • Jacek Bobiński
 • Maciej Zielenkiewicz
 • Tomasz Czekala
 • Andrzej Nowojewski

Dziękujemy także Muzeum Azji i Pacyfiku za udostępnienie materiałów.