Podziękowania

Największe podziękowania chcielibyśmy skierować do Profesora Stanisława Lipińskiego, naszego nauczyciela fizyki i opiekuna drużyny, za motywację, nieocenioną pomoc, wielki wkład pracy w występ drużyny na wszystkich szczeblach zawodów oraz olbrzymią ilość czasu, którą dla nas poświęcił.
Chcielibyśmy również podziekować Karolinie Kocko, która opiekowała się drużyną w czasie wyjazdów do Austrii i Szwajcarii, za poświecony czas i niejednokrotnie cenne uwagi. Podziękowania za opiekę nad drużyną w Winterthur i pożyteczne dyskusje należą się też Michałowi Oszmańcowi.

Dziękujemy również organizacjom, dzięki którym możliwy był wyjazd drużyny do Austrii i Szwajcarii:

 • Pan Burmistrz Dzielnicy Ochota Wojciech Komorowski
 • Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Ochota Elżbieta Podkońska
 • Zarząd Firmy POLKOMTEL S.A.
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
 • Państwo Czepielewscy, Fundacja Polska 3000,

Szczególne podziękowania kierujemy również do dyrekcji szkoły za wspieranie prac drużyny na keązdym etapie prac oraz nauczycielom i innym pracownikom szkoły za ich życzliwość i przychylność.

Ogromne podziękowania pragniemy również złożyć niżej wymienionym osobom:

 • dr Jan Grabski, Wydział Fizyki, PW
 • dr Piotr Kossacki, Wydział Fizyki, UW
 • dr inż. Tomasz Wiśniewski, Instytut Techniki Cieplnej, PW
 • Krzysztof Bobiński, PW
 • mgr Tomasz Szuster, PW
 • dr Cezary Rzymkowski, PW
 • dr Mieczysław Litwińczyk, PW
 • dr Janusz Piechna, PW
 • Krzysztof Karpiński, Pw
 • Janusz Słonimski, PW
 • dr Jan Wojciechowski, PW
 • prof. Jacek Rokicki, PW
 • dr Krzysztof Kuśmierczyk, V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
 • Gwido Zlatkes, Harvard University
 • mgr Anastasiya Derkachova, Instytut Fizyki PAN
 • dr Antoni Latuszek, Wydział Fizyki, PW
 • Daniel Parisi
 • C. Ctein (www.ctein.com)
Uczniowie i absolwenci:
 • Jan Gutt
 • Piotr Podziemski
 • Paulina Jakubowska
 • Dariusz Wawer
 • Andrzej Hryczuk
 • Robert Żak
 • Anna Zlatkes