Podziękowania

Staszicowa drużyna TMF w składzie: Marcin Kalinowski (kapitan), Mateusz Dziwulski, Tomasz Schmidt, Mateusz Eggink, Jakub Supeł oraz Krzysztof Górka (zawodnik rezerwowy) pragnie wyrazić wyrazy wdzięczności wszystkim, bez których sukces w Turnieju byłby niemożliwy.

Instytucje i osoby, które wspomagały nasz wyjazd finansowo:

 • XIV LO im. S. Staszica
 • Rada Rodziców przy LO
 • Fundacja PZU
 • Fundacja Dar Serca
 • Marek Szyprowski

Osoby i instytucje, które przez udostępnianie nam sprzętu i konsultacje niepomiernie przyczyniły się do sukcesu:

 • Jarosław Jaroń z firmy BRJ
 • Prof. Jan Grabski
 • Ireneusz Jundziłł

Absolwenci naszej szkoły:

 • mgr inż. Piotr Podziemski
 • mgr inż. Paweł Dębski
 • mgr. Maciej Lisicki
 • Jacek Łysiak
 • Inga Rüb

Ponadto dziękujemy Polskiemu Biuru Handlowemu w Tajpej, które okazało nam pomoc podczas naszego pobytu.