Zadania Turnieju Młodych Fizyków - materiały z naszych rozwiązań

W tym dziale sukcesywnie będziemy umieszczać nasze propozycje rozwiązań poszczęgólnych zadań.

Rok 2001 - Zadanie 6. Dyfrakcja fraktalna

Wytwórz, zademonstruj oraz przeanalizuj obrazy dyfrakcyjne struktur fraktalnych o różnych rzędach (rzędy dotyczą struktur fraktalnych).

Rok 2002 - Zadanie 4. Zamglenie

Barwa oddalonego lasu wydaje się nie zielona, lecz mgliście niebieska. Jaka jest najmniejsza odległość, przy której zaczyna występować to zjawisko? Jaki wpływ mają na nie warunki pogodowe? Czy jest możliwe, aby las wydawał się szary?

Rok 2002 - Zadanie 5. Nartnik

Jak wiadomo, niezwilżalne, małe ciała mogą utrzymywać się na powierzchni wody dzięki istnieniu napięcia powierzchniowego. Zbuduj tratwę pływającą na tej zasadzie oraz wyznacz jej parametry statyczne i dynamiczne.

Rok 2002 - Zadanie 6. "Korki" na szosach

W ruchu samochodowym zdarzają się niekiedy, bez żadnych widocznych powodów, nagłe zatrzymywania oraz ruszenia. Zbuduj model fizyczny wyjaśniający to zjawisko.